Wij adviseren nieuwbouw en bestaande gebouwen

Wie zijn wij

Heinen & Hopman Bunschoten luchtfoto ps1BMK Bedrijfshuisvesting adviezen voor het midden en kleinbedrijf

Bedrijfshuisvesting onder de loep

Goede bedrijfshuisvesting kan uw bedrijf maken en breken. De juiste locatie, een goede uitstraling, lage energiekosten, een gunstige prijs-kwaliteit verhouding: het zijn allemaal huisvestingsfactoren die een belangrijke bijdrage leveren aan een optimale bedrijfsvoering en een goed onderneming resultaat. De kwaliteit van uw bedrijfshuisvesting is geen vaststaand gegeven. Een locatie kan in de loop der tijd door uw klanten en bezoekers anders gewaardeerd worden. Het bedrijf kan uit zijn jasje groeien.

Nieuwe ontwikkelingen kunnen het noodzakelijk maken de logistiek te veranderen om de bedrijfsvoering optimaal te laten verlopen.

Het is dan ook zaak de bedrijfhuisvesting regelmatig onder de loep te nemen en na te gaan of de huisvesting nog voldoet aan uw eisen.

De ervaren adviseurs van BMK bedrijfshuisvesting-adviezen zijn al meer dan 20 jaar vertrouwd met de huisvestingsproblematiek van het midden- en kleinbedrijf. Ze hebben bovendien gedegen kennis van de bedrijfsvoering en de specifieke omstandigheden in een groot aantal branches.

Objectieve beoordeling

Het is voor ondernemers geen eenvoudige opgave om de eigen bedrijfshuisvesting objectief te beoordelen. U kunt dan ook veel baat hebben bij iemand die over uw schouders meekijkt.

BMK Bedrijfshuisvesting-adviezen is u op een praktische manier behulpzaam. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van onze checklist, waarmee u snel en doeltreffend knelpunten in de huisvesting inventariseert. Deze bedrijfshuisvestingstoets is een prima hulpmiddel om de huidige situatie te beoordelen.

Mocht uit de toets blijken dat aanpassingen nodig zijn, dan helpt BMK u om een goed onderbouwde keuze te maken voor verbouw of nieuwbouw.

Deskundige vertrouwensman

Bouwinvesteringen raken de kern van uw bedrijfsvoering: het gaat immers om grote bedragen. Het is niet denkbeeldig dat u te maken krijgt met onvolledige ramingen of niet onderbouwde stelposten. Een verkeerde calculatie kan verregaande gevolgen hebben. Bovendien is een verbouwing of de bouw van een nieuw bedrijfspand een ingrijpende aangelegenheid, die dwingend beslag legt op uw tijd en aandacht. Hierdoor kan óf de dagelijkse bedrijfsvoering in de knel inkomen, óf de bouw krijgt niet de aandacht die het verdient.

BMK Bedrijfshuisvestingadviezen helpt u om deze problemen te voorkomen. Wij onderhandelen namens u met partijen, bedingen de gunstigste prijs, zorgen voor waterdicht contracten, dragen goedkope alternatieven aan en voeren het management over het bouwproject. Omdat BMK in de financiële wereld als een betrouwbare partner bekend staat, vergemakkelijkt de inbreng van BMK doorgaans de financieringsaanvraag.