Wij adviseren nieuwbouw en bestaande gebouwen

Wat doen wij

siteWesterkerk-ps1Initiatieffase

De initiatieffase is van cruciaal belang voor het verdere verloop van het traject. Hier wordt immers de basis gelegd voor een goed resultaat.

In de eerste fase van het huisvestingsproces wordt de haalbaarheid van de plannen beoordeeld.

Aan de hand van een programma van eisen stelt de adviseur een betrouwbare begroting van de investeringskosten op. Hij voert de eerste onderhandelingen met de architect, de constructeur en andere partijen. BMK Bedrijfshuisvestingadviezen verzorgt de volgende werkzaamheden ter voorbereiding van het bouwproject:

 • · programma van eisen, bouwkundige en installatietechnische voorwaarden
 • · selectie van architecten en aannemers
 • · overleg gemeentelijke diensten
 • · opstellen investeringsbegroting
 • · invullen projectorganisatie
 • · opstellen planning
 • · rapportage

Ontwerpfase

In de ontwerpfase worden belangrijke bouwkundige en installatietechnische beslissingen genomen aan de hand van een uitwerking van het programma van eisen. Nadat in nauw overleg met de architect en andere bouwpartners het voorlopig ontwerp is beoordeeld worden kostenramingen opgesteld. Op basis hiervan vindt de definitieve vaststelling van het ontwerp plaats en worden de contracten gesloten. BMK kan worden ingeschakeld voor de volgende zaken..

 • · opstellen contract architect;
 • beoordeling en controleren voorlopig en definitief ontwerp (in nauw overleg met architect en ander bouwpartners)
 • · onderhandelen over prijzen en contracten
 • · verder invullen projectorganisatie
 • · tussenrapportage met: geverifieerde bouwkostenbegroting
 • · overleg met diverse bouwpartners
 • · adviseren bij definitieve contracten
 • · beoordeling afnamecondities en garantieverklaringen

BMK Bedrijfshuisvestingadviezen is in te schakelen voor het gehele traject (integraal advies) of voor onderdelen van het traject.

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase controleert BMK de voortgang door projectmanagement. De adviseur treedt op als bewaker van het bouwproces. Hij bewaakt het budget door onder andere de facturen en meerwerk offerten te controleren. Hij bewaakt de planning door tijdig afwijkingen te signaleren en bij te stellen.

Hij bewaakt de kwaliteit door steekproefsgewijs de toegepaste materialen te controleren. Daarnaast adviseert hij de ondernemer als er sprake is van meer- en minderwerk of bijgekomen werken. Op verzoek informeert hij derden over de voortgang van het project en stelt hij de eindrapportage op.

In deze fase kan BMK Bedrijfshuisvestingadviezen ingeschakeld worden voor het volgende:

 • · adviseren tijdens bouw,
 • · proces- en projectmanagement; administratie: bewaken budget, controle declaraties, tijdplanning en kwaliteit
 • · bijwonen bouwvergaderingen
 • · nalopen stelposten
 • · geschillenadvies
 • · verzorgen documentatiemap met overzicht garanties, gebruikte materialen en tekeningen
 • · samenstellen eindafrekening,
 • · eindrapport voor de ondernemer, accountant en financier